วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 05:55 น.

การศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญใหญ่ "กฐินพระราชทาน ปี 64"

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.15 น.
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญใหญ่  "กฐินพระราชทาน ปี 64"
 
 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นพิธีตามราชประเพณีที่สืบต่อกันมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ในพระอารามหลวงทั่วประเทศ ซึ่งกรมการศาสนาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้รับทราบ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น. จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังทรัพย์และศรัทธา เพื่อสืบสานราชประเพณีกฐินพระราชทานและส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 
 
 
โดยสามารถร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ ดังนี้   - โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (กฐินพระราชทาน)    ธนาคารทหารไทย จำกัด  เลขที่บัญชี 069  -2 – 33838 – 7   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด   เลขที่บัญชี 235 – 2 – 12792 – 4 หรือ - โอนเงินผ่าน QR Code ทาง Mobile Banking ตามลิงค์
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com