วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:01 น.

การศึกษา

พิพิธภัณฑ์ อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติพร้อมเปิดประเทศ

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 12.25 น.
พิพิธภัณฑ์ อบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติพร้อมเปิดประเทศ
 
                   
นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 คลี่คลายลง
 
 
โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้มีการปิดบริการแหล่งเรียนรู้เป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ณ อาคารมหาสุรสิงหนาท และอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอีกครั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติ มีหน้าที่ต้อนรับและให้ความรู้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้เข้าชม จึงจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสั้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย
 
 
หลักสูตรที่ 1 สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหลักสูตรที่ 2 สำหรับกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาติ (National Museum Bangkok Volunteers)เป็นการอบรมภาคภาษาอังกฤษสำหรับอาสาสมัครที่นำชมภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตากาล็อก บาฮาซาอินโดนีเซีย และภาษาไทย ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครชาวต่างชาตินี้ได้สนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาตลอด 52 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นมา การอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมในการบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนส่วนจัดแสดงอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เพื่อให้กลุ่มอาสาเหล่านี้ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดยังกลุ่มผู้ชมชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2565  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะดำเนินการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรต่อไป
 
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30  น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ต่างชาติ 200 บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2224-1402  ติดตามข่าวสารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้ทางเฟสบุ๊ก Log in to Facebook
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา