วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:33 น.

การศึกษา

นิสิตมก.ชนะเลิศแข่งตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.44 น.
นิสิตมก.ชนะเลิศแข่งตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
 
 
เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีของการจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส (Centenaire de la Société des Membres de Légion d'Honneur) สมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ภาคประเทศไทย (SMLH) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Ambassade de France en Thaïlande) และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์ฯ (ATPF) ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 2 รายการ : การแข่งขันตอบคำถามและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในระบบออนไลน์
 
 
ผลการแข่งขัน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ น.ส.นิรดา อัศวธนสมศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกสาขาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และ น.ส.จิรภัทร์ ขำทวี นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกสาขาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ภาษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ สถานทูตฝรั่งเศสจะแจ้งกำหนดการรับรางวัลให้ทราบ ในลำดับต่อไป
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา