วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:33 น.

การศึกษา

SCA คุมเข้มโควิด 19 ต้อนรับเปิดเรียนเทอม 2 แบบ On-Site

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 08.00 น.
SCA คุมเข้มโควิด 19 ต้อนรับเปิดเรียนเทอม 2 แบบ On-Site
 
         
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 
         
ภูมิพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ  ประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เผยถึงมาตรการป้องกันว่า “กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้มีการเรียนแบบ On-Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ทาง SCA ได้ดำเนินการ Big Cleaning โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วผมให้ฝ่ายดูแลอาคารมอบหมายให้แม่บ้านทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังใช้อุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนผมให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเด็กนักเรียนนักศึกษา SCA มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกชั้นและหลายจุดอุปกรณ์เครื่องดนตรีต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากนักเรียนใช้เรียนเสร็จเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและทางวิทยาลัยฯ จะตรวจ ATK คณะครูอาจารย์ และบุคลากร ทุกคน ทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา