วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:57 น.

การศึกษา

วธ.เดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 10.45 น.
วธ.เดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 
         
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG พลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ซึ่งวธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและท้องถิ่นโดยมุ่งส่งเสริมการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม โดยนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาต่อยอดในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
       
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มากมาย หลายจังหวัดมีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายสอดคล้องกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาลในเรื่องการท่องเที่ยวสีเขียว และปัจจุบันวธ.ส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรมฯกว่า 25,000 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2564 วธ.พัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ซึ่งได้รับโล่เกียรติเชิดชูเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆนี้ โดยหนึ่งในสุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”คือ ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 
               
ทั้งนี้ วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) 8 จังหวัดภาคตะวันออกทางจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมฯแต่ละจังหวัดร่วมกันจัดงาน“มหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพา ภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์ของภาคตะวันออก” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  จึงได้ปรับรูปแบบงานเป็นแบบออนไลน์  โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดชลบุรี และครั้งที่สอง ในวันที่ 8 ธันวาคม ณ จังหวัดตราด และครั้งที่สาม ในวันที่ 13 ธันวาคม  2564 ณ จังหวัดนครนายก มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ของดีวิถีชุมชนภาคตะวันออก การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้านของชุมชนคุณธรรมฯและชุมชนเครือข่ายในจังหวัดภาคตะวันออก โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมและรับชมได้ทาง Facebook Live ทางเพจวัฒนธรรมตะวันออกของดี วิถีบูรพา  ซึ่งงานนี้มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ได้กำชับสวจ.และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดินหน้าต่อไป
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา