วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 06:22 น.

การศึกษา

วัดพระธรรมกายร่วมกับวัดปันชารีฯบังกลาเทศ จัดบรรพชาสามเณร 80 รูป

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 17.44 น.

วัดพระธรรมกายร่วมกับวัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ จัดบรรพชาสามเณร 80 รูปในบังกลาเทศ สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 วัดปันชารี สันติปูร์อรัญกุฏิ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ จำนวน 80 รูป ณ วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ โดยมีพุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ปกครองของสามเณรเข้าร่วม ซึ่งพิธีกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีระบบระเบียบ รวมถึงมีขบวนดอกไม้ ขบวนธง ขบวนผู้ปกครอง สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

ทั้งนี้โครงการบรรพชาสามเณรดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ  วัดอริยคีรี บานาวิหาร เมืองรังกามาติ ประเทศบังกลาเทศ อบรมระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้กุลบุตรได้ศึกษาธรรมะ เป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่ เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม และเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา

ขอบคุณ : https://www.facebook.com/110671857148408/posts/513152153567041/?sfnsn=mo

หน้าแรก » การศึกษา