วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:40 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งอธิการบดี

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.40 น.
มทร.พระนคร จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งอธิการบดี
 
 
วันที่ 18 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ผศ. กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล เป็นผู้เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวางโต๊ะหมู่บูชา ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผศ.ดร.ชญานนท์ กุณฑลบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี จากนั้นดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายบังคม รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มทร.พระนคร  พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 9 ราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมาคมศิษย์เก่า ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร มทร.พระนคร
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา