วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:21 น.

การศึกษา

กศน.อบรมจัดทำหลักสูตร "กัญชาและกัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้"

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.05 น.
กศน.อบรมจัดทำหลักสูตร "กัญชาและกัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้"
 
 
ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สถาบัน กศน.ภาคกลาง การอบรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา