วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:29 น.

การศึกษา

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้กำลังใจผู้บริหาร –ครู- นักเรียน รร.บ้านเขาพัง

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.01 น.
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้กำลังใจผู้บริหาร –ครู- นักเรียน รร.บ้านเขาพัง
 
 
นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายประธาน โพธิ์แท่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของผู้บริหาร ครู และเยี่ยมเยียนพูดคุยพบปะกับลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาพัง ในช่วงสัปดาห์แห่งการเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2565 พร้อมกันนั้นได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น นโยบายในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งชี้แนะแนวทางในการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา