วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:40 น.

การศึกษา

ช่วยผู้ว่าฯชัชชาติ-เสริมนย.BCG! วัดสารอดแจกถุงแยกชวดจากขยะ

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.46 น.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565   เพจ Adisak Pimnon เจ้าอาวาสวัดสารอด เขตราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า #วัดสารอดขับเคลื่อนกิจกรรมวัด ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล 5 “ธรรมจากขวด”

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ไม่ทิ้งขวดพลาสติกที่จะกลายเป็นขยะไร้ประโยชน์และเป็นมลภาวะแก่ธรรมชาติ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการฉันน้ำให้หมดขวดแล้วเก็บขวดใส่ถุง นำรวบรวมมอบส่วนกลางเพื่อนำไปขายถวายวัดเป็นค่าน้ำปานะพระสงฆ์สามเณรวัดสารอด

นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คณะสงฆ์วัดสารอดพร้อมใจจัดกิจกรรมจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “ธรรมจากขวด” โดยการรณรงค์เชิญชวนคณะสงฆ์ในวัดสารอดทุกรูปร่วมกันนำขวดน้ำเปล่าหลังฉันเสร็จรวบรวมใส่ถุงเป็นเงินเป็นทอง เมื่อรวบรวมแล้วเหล่าสามเณรกอบัววัดสารอดจะช่วยกันตามไปเก็บและนำไปขายถวายวัดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินการของเจ้าอาวาสวัดสารอดดังกล่าว เท่ากับเป็นลดปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ยังเป็นสนับสนุนนโยบาย BCG ของรัฐบาลคือเศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

หน้าแรก » การศึกษา