วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:40 น.

การศึกษา

มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยี“กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา”

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566, 17.55 น.

มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยี“กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา”

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย คณะสหวิทยาการ ทําสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่คิดค้นเกี่ยวกับ “กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา” พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต กับ ผู้ประกอบการ คุณสุภาพร วีระพันธ์ ในการนำเทคโนโลยีที่ได้ทำสัญญาและรับการถ่ายทอดไปผลิตและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง NK2415 และ ห้อง NK2511 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย)

 

สำหรับเทคโนโลยี “กรรมวิธีผลิตปลาส้มเสริมสารกาบา” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส หงษาชาติ และคณะ และเป็นตัวแทนผู้อนุญาตดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ คุณสุภาพร วีระพันธ์ ผู้รับอนุญาตให้นําทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการดำเนินการตามสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส หงษาชาติ  กล่าวว่า  ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักด้วยวัตถุดิบหลัก คือ เกลือ ข้าวสุก หรือข้าวเหนียว และกระเทียมจนมีรสเปรี้ยว อันเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกที่ติดมากับวัตถุดิบในการหมักตามธรรมชาติ แต่ด้วยกระบวนการหมักธรรมชาติทำให้การควบคุมคุณภาพของปลาส้มในแต่ละรอบการหมักนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอาจมีเชื้อปนเปื้อนทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นรสเปรี้ยวบูด เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารได้

 

สำหรับแบคทีเรียกรดแลคติก มีบทบาทสำคัญในกระบวนการหมักปลาส้ม โดยเฉพาะแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่พบในปลาส้ม มีความสามารถในการสร้างกาบา หรือ กรดแกมม่า-อะมิโนบิวทิริก ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน เช่น เป็นสารสื่อประสาทช่วยรักษาสมดุลในสมอง ทำให้เกิดการผ่อนคลาย  ผู้วิจัยและทีมงานจึงได้พัฒนาสูตรปลาส้ม โดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างกาบาในกระบวนการหมักปลาส้มเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เป็นอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคต่อไป

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

 
 

หน้าแรก » การศึกษา