วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 22:50 น.

การศึกษา

มก. จัดเสวนาพิเศษ...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 17.59 น.

มก. จัดเสวนาพิเศษ...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 62 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” “Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality” และร่วมผลักดันสังคมการเรียนรู้ เพื่อการก้าวสู่วิถีถัดไปอย่างมั่นคง โดยมุ่งหวังสร้างสังคมที่ใช้ข้อมูลความรู้ในการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยจัดประชุมทางออนไลน์ในเว็บ Cisco Webex และรับฟังการเสวนาบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

 

ภายในงานมีการเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Innovation through and beyond SDGs: lesson learned from green businesses” สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความคิดด้าน SDGs วิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมการเสวนา ได้แก่ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายสมชาย ปิยะวรสกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษได้ทั้งทางออนไซต์ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meeting Session 3 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาด้วยนี้เพื่อเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/essecoku โทร.02 – 579 – 1544 ต่อ 5204 – 5206

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา