วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 16:03 น.

การศึกษา

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 17.31 น.

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง

สมัครสอบได้ตังแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2567

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน (ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
    - สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
    - สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน
    - วิชาโทการจราจรทางอากาศ
    - วิชาโทการท่าอากาศยาน
    - วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
    - วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
    - วิชาโทธุรกิจสายการบิน
    - วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) (2ปี)
    - วิชาโทการท่าอากาศยาน
    - วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
    - วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
    - วิชาโทธุรกิจสายการบิน
    - วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
    - แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
    - แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน) (3ปี)
    - แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
    - วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
    - วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการบิน

 

สนใจคลิกสมัคร ได้ที่ https://admission.catc.or.th/home
    

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กรและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand

 

 

หน้าแรก » การศึกษา