วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:52 น.

การศึกษา

ม.ขอนแก่นเปิดตัว KKU Academy ผลิตหลักสูตรแห่งอนาคต

วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567, 07.50 น.

ม.ขอนแก่นเปิดตัว KKU Academy ผลิตหลักสูตรแห่งอนาคต

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว สถาบัน KKU Academy อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวถึงแนวคิดที่ได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบัน KKU Academy ว่าเกิดจากเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยเสมือน หรือ Virtual University  เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ที่รองรับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอนสู่กระบวนทัศน์การเรียนรู้ และขยายโอกาสการเข้าถึงผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้องค์ความรู้จากคณาจารย์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ถูกถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเชื่อมต่อโอกาสการเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการต่างๆทั้งระดับชาติและนานาชาติ

 

 

ทางด้าน รศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน KKU Academy  เผยว่า สถาบัน KKU Academy มีความพร้อมที่จะผลิตหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยเน้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่นำสู่การปฏิบัติได้ โดยจะมีทั้งหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียนทั่วโลก หรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกสู่ผู้เรียนในท้องถิ่น ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “เชื่อมโลก เพื่อการเรียนรู้” หรือ “Connecting the World for Mastery Learning” โดยในระยะแรกของการก่อตั้ง จะเน้นสำหรับผู้เรียนคนไทย ก่อนจะขยายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองผู้เรียน ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาวและคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถาบัน KKU Academy https://academy.kku.ac.th

 

   ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา