วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 01:03 น.

ภูมิภาค

นายอำเภอชะอำประกอบพิธีปักเขตพระราชทาน วิสุงคามสีมาวัดช้างแทงกระจาด

วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 20.49 น.

 

นายอำเภอชะอำประกอบพิธีปักเขตพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวัดช้างแทงกระจาด

 

 


วันที่ 20 ส.ค.61 นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นประธานอ่านประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ในการประกอบพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดช้างแทงกระจาด ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พระครูมนูญสีลสังวร หรือ “หลวงพ่อแถม” เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาดพร้อมพระเจกิอาจารย์จาก 12 วัดในเขตพื้น อ.ชะอำ สวดเจริญพระพุทธมนต์และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี

 

 

 

 

ทั้งนี้การจัดพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมาถือว่าเป็นการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นโดยให้นายอำเภอที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ภายหลังเสร็จพิธีแล้วเจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาดได้แจกผ้ายันต์ที่ระลึก ให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีด้วย