วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:53 น.

ภูมิภาค

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562, 20.43 น.

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
“อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” จ.นครศรีธรรมราช

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 


เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้ (16 ม.ค.62) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร

 

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนตำรวจตระวนชายแดนบ้านควนมีชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 100 ราย และเบิกผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนชาวบ้านรับพระราชทานสิ่งของ ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นพะยอม ก่อนเสด็จเข้าอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการการก่อสร้างอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาลและการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับชั้นอนุบาล 2 จากนั้นทรงทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่มโนราห์ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และกิจกรรมโครงงานของนักเรียน เสด็จฯไปยังบ่อเลี้ยงปลา ทอดพระเนตรกิจกรรมการเลี้ยงปลา กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่วิธีการเสียบยอดพริกไทย เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสด็จไปยังสวนป่าโรงเรียนทรงทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่เครื่องดนตรี และของเล่นพื้นบ้าน ก่อนเสด็จฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ

 

 

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย ตั้งอยู่ที่บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2527 เดิมอยู่ภายใต้สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 แต่ปัจจุบันโรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 119 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาแล้ว จำนวน 3 ครั้งๆ โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550

หน้าแรก » ภูมิภาค