วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:22 น.

ภูมิภาค

อธิบดีกรมพลศึกษาลงพื้นที่ส่งมอบสนามกีฬานานาชาติ ให้เทศบาลนครแม่สอด

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 21.17 น.

 


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เดินทางมาที่บริเวณ สนามกีฬานานาชาติ  หมูที่ 10  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  เป็นประธานพิธีส่งมอบสนามกีฬานานาชาติ  ให้กับเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกมนตรีนครแม่สอดเป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ยังมี ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และนายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก อูตานส่วย  นายกเทศมนตรีเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นสักขีพยานในการรับมอบสนามกีฬาฯ ในครั้งนี้

 


ดร.เทอดเกียรติ กล่าวว่า ความห่างไกลและเส้นทางการเดินทางของประชาชน เยาวชน นักเรียนเป็นไปด้วยความลำบาก ในสมัยก่อนการเดินทางระหว่าง 5 อำเภอชายแดนในจังหวัดตากมีเส้นทางคดเคี้ยวเขา สูงชัน ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปจังหวัดตาก ไป-กลับ 1 วัน ในการไปติดต่อราชการและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจึงไม่มีความสะดวกมากนัก องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชน 5 อำเภอชายแดนมีความเห็นว่าน่าจะการก่อสร้างสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อให้มีสนามที่ได้มาตรฐานและเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย โดยให้เทศบาลนครแม่สอดดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน  แห่งนี้ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่กว่า 50 ไร่ (ทุ่งเลี้ยงสัตว์) จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปี พ.ศ.2552

 

 

ดร.เทอดเกียรติ  กล่าวด้วยว่า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการค้าขายชายแดน-เมียนมาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตากตามนโยบายของรัฐบาล จะช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างสองเมืองเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวทางการค้าชายแดนและลงทุนระหว่างกันและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศในภาพรวม รมทั้งจะสนับสนุนสอดคล้องกับการจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกาล นครแม่สอดเช่นเดียวกับเมืองพัทยาและอธิบดีกรมพลศึกษาได้สร้างความฝันที่เป็นจริงให้แก่ประชาชน 5 อำเภอชายแดน และประชาชนจังหวัดเมียวดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน (ลู่ยาง- สนามฟุตบอล) เล่นร่วมกันต่อไป

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค