วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:21 น.

ภูมิภาค

กาฬสินธุ์ยังเหนียว โควิดตีไม่แตก ใกล้ได้วัคซีนคาดเดือนมิถุนายน

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.24 น.
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายเลิศบุศย์  กองทอง  นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นอภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
โดยนพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ และยังเป็นพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง มติ ครม. เห็นชอบให้ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 การรายงานผลการ ประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่า ประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ยังคงปฏิบัติ ตามแนวทาง 3 ข้อหลัก ทั้งการสวมหน้ากาก การล้างมือและทำความสะอาด และการตรวจวัดอุณหภูมิ ยังทำได้ดี  ส่วนการเว้นระยะห่าง การเข้าไปในพื้นที่แออัด และการอยู่บ้านยังต่ำกว่าร้อยละ 90  นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอวาระพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564
 
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่ ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียว แต่ยังคงมาตรการเข้มงวด โดยเฉพาะการป้องกันรักษาตนเอง ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระห่าง ล้างมือบ่อยๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ เห็นชอบให้มีการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 16-25  มีนาคม  2564 แต่ได้กำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจหาเชื้อผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยง
 
สำหรับกรณีวัคซีนโควิด-19 ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุข ซึ่งประมาณการว่าจะได้รับจัดสรรชุดแรก 400,000 โดส คาดว่าวัคซีนที่จะมาถึงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564นี้ แต่เบื้องต้นจำนวนวัคซีนยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำไปใช้ในพื้นที่ระบาดก่อน อย่างไรก็ตามหากได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มบุคคลากรทางแพทย์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอสม. และประชาชนทั่วไป

หน้าแรก » ภูมิภาค