วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:22 น.

ภูมิภาค

กรมโยธาฯตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปโครงการสร้างกำแพงกันคลื่น “หาดเเม่รำพึง”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.41 น.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ ได้มีกลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้กรมโยธาฯ ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะรุนแรง โดย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหารเข้าประชุมรับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง พร้อมชี้แจงประเด็นปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ