วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:02 น.

การศึกษา

ฮอตจริงๆออเจ้าลามบาลี! ข้อสอบป.ธ.5ออกพันบุพเพสันนิวาส

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561, 19.43 น.

ฮอตจริงๆออเจ้าลามบาลี! ข้อสอบป.ธ.5ออกพันบุพเพสันนิวาส  วิชาแปลไทยเป็นมคธ 


วันที่ 10 เม.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงได้เปิดสอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษา(สอบซ่อม) ตั้งแต่ประโยค/บ.ศ.1-2 ถึง ป.ธ./บ.ศ.5  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-11-12 เมษายน 2561  ปรากฏว่าข้อสอบบาลีประโยค 5 วิชาแปลไทยเป็นมคธที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุพเพสันนิวาสเรื่องโฆสกเศรษฐี ที่ตรงกับละครดังอยู่ขณะนี้คือเรื่อง "บุพเพสันนิวาส" โดยมีเนื้อหาอยู่ช่วงท้ายของพารากราฟแรกดังคำที่ว่า"ความรักในปางก่อนให้ท่วมท้น" ตรงกับภาษาบาลีว่า "ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา เอวนฺตํ ชายเต เปมํ อุปฺปลํว ยโถทเกติ ฯ"

 

หน้าแรก » การศึกษา