วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:54 น.

การศึกษา

ชื่นชม นศ.มรภ.สงขลา เก็บกระเป๋าส่งคืนเจ้าของ

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561, 09.47 น.

ชื่นชม นศ.มรภ.สงขลา เก็บกระเป๋าส่งคืนเจ้าของ

 

นางสาวขวัญนภา นิตย์โชติ นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ หรือ กศ.บป. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งฝึกงานยังที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เก็บกระเป๋าเงินของผู้มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้และนำส่งมอบกลับคืนแก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้คนในโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมต่อการกระทำความดีของนักศึกษาคนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

หน้าแรก » การศึกษา