วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:58 น.

การศึกษา

สถาบันภาษาราสชภัฏโคราช ชวนสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.23 น.
สถาบันภาษาราสชภัฏโคราช ชวนสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ
 
 
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ TOEIC สอบ TOEFL (ITP) และสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ประจำปี 2563 สอบเวลา 08.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีกำหนดการสอบ TOEIC จัดสอบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 16 พฤษภาคม 2563, วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อัตราค่าสมัคร บุคคลทั่วไป ราคา 2,100 บาท
 
 
สอบ TOEFL (ITP) จัดสอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 25 เมษายน 2563, วันที่ 6 มิถุนายน 2563, วันที่ 1 สิงหาคม 2563, วันที่ 3 ตุลาคม 2563 และวันที่ 19 ธันวาคม 2563 อัตราค่าสมัคร 1,500 บาท
 
 
สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 จัดสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2563, วันที่ 14 มิถุนายน 2563 และวันที่ 19 กันยายน 2563 อัตราค่าสมัคร ระดับ 1 ราคา 500 บาท ระดับ 2 ราคา 700 บาท ระดับ 3 ราคา 900 บาท ระดับ 4 ราคา 1,200 บาท ระดับ 5 ราคา 1,600 บาทและระดับ 6 ราคา 2,000 บาท
 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th/li  สมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2702, 2721 หรือ 0-4424-7072
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา