วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:10 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนา“ถอดบทเรียน กราดยิงโคราช”

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.14 น.

ราชภัฏโคราช เปิดเวทีเสวนา“ถอดบทเรียน กราดยิงโคราช”

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังโครงการเสวนาเพื่อประชาชนโคราช “ถอดบทเรียน : กราดยิงโคราช” พร้อมทั้งร่วมไว้อาลัยให้แก่ผู้กล้าและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กราดยิงโคราช ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
ภายในงานจะมีพิธีไว้อาลัยแก่ผู้กล้าและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงโคราช การเสวนาปัจจัยและองค์ประกอบในการก่อเหตุแต่ละจุดตลอดเส้นทางฯ แนวป้องกันภัยพิบัติจากบุคคล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวโคราช และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์อังคณา พรมรักษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ ไทยธานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการและประชุม อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9203
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา