วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:12 น.

การศึกษา

ม.รามคำแหง รับสมัครนศ.ใหม่ทางออนไลน์ บัดนี้ – 2 ส.ค. 2563

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 07.34 น.

ม.รามคำแหง รับสมัครนศ.ใหม่ทางออนไลน์ บัดนี้ – 2 ส.ค. 2563

 
                   
ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มิถุนายน 2563 และรับสมัครที่ ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด วันที่ 5 – 8 และ 26 – 29 มิถุนายน 2563 นั้น
 
                   
ผศ. ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่บางส่วน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด ไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 และงดการรับสมัครด้วยตนเองที่ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ตามที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 5 – 8 และ 26 – 29 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จะใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2563
 
                   
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40 % สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 ในหลักสูตรภาคปกติ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
                   
ผู้สนใจสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.iregis2.ru.ac.th และติดตามรายละเอียดได้จาก www.ru.ac.th  Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 02-310-8614-15 , 02-310-8623-24
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา