วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:50 น.

ภูมิภาค

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จับมือการบินไทย เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 10.55 น.

 

ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จับมือการบินไทย

เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นและบริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับ ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยว และการบริการ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบินส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว และการบริการแบบครบวงจร  

 

       

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม ที่ห้องฟ้ามุ่ย ชั้นกราวด์ (G)โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ในโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบินโดยมี เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) นายนนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมในพิธี

 

       

เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจการบินเป็นการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสมัครเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมและทักษะในการสมัครงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่เส้นทางการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ซึ่งจะเริ่มต้นสัปดาห์แรกในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 และสิ้นสุดการอบรมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

        

เรืออากาศโท กัปตันอิทธิพล กล่าวว่าด้วยว่าในอนาคตมหาลัยศรีปทุมขอนแก่น และบริษัท Thai Flight Training จำกัดภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน จะมีโครงการดีๆช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

 

  

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  เป็นมหาลัยเอกชนแห่งเดียว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน   ร่วมกันทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีในเรื่องของการบิน ซึ่งได้ทำการศึกษามาเข้าปีที่ 19 ในเรื่องหลักสูตรฯนี้ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นจึงมีความพร้อมในเรื่องนี้  เพราะในปัจจุบันเป็นที่ทราบเป็นดีว่า การเติบโตในเรื่องของการบินของประเทศไทยและของโลก นั้นมีมาก คนปัจจุบันนี้จะใช้การเดินทางโดยเส้นทางการบินกันจำนวนมาก

       

 

 

ผศ.ดร.จรรยา กล่าวอีกว่าหมายความว่าเราต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมนี้ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักบินไม่ว่าจะเป็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันนี้ ของทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทย ในแต่ละปี จะมีการรับเป็นหลายพันคน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ เชื่อว่ามีหลายคนที่มีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบน เครื่องบิน ในการเปิดหลักสูตรฯในครั้งนี้ ทางม.ศรีปทุม ขอนแก่น  ได้วิทยากรที่ เป็นกัปตันผู้ที่ขับเครื่องบิน และผู้ต้อนรับบนเครื่องบิน ที่มีความชำนาญเป็นเวลาหลาย 10 ปีจากบริษัทไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาให้ความรู้โดยตรง กับนักศึกษา มหาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นที่แรกและที่เดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทการบินไทย ดังนั้นจึงพร้อมจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในโอกาสหน้าอาจ และปริญญาโท ในโอกาสต่อไป และเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นต่อๆไปก็กำลังจะตามมา

 

    

ด้านนายวงศ์วริศ   เหลืองอุดมชัย อายุ 24 ปี นักศึกษาคณะการโรงแรม ม.ศรีปทุม กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่เข้าร่วมการการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและอาชีพนักบิน ในครั้งนี้ เพราะอยากมีอาชีพเป็นสจ๊วต ตนเองคิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด   โดยในส่วนตัวแล้วชอบที่จะท่องเที่ยว ชอบการบริการ เลยเลือกที่จะสนใจด้านอาชีพนี้ 


สมบูรณ์   สุขชัยบวร / ชูไทย  วงศ์บุญมี / จ.ขอนแก่น / รายงาน