วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:16 น.

ภูมิภาค

เด็กชาติพันธ์หลายเชื้อชาติแห่ร่วมงานวันเด็ก อบต.แม่ปะ หลายพันคน คึกคัก

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562, 23.17 น.

 

เด็กชาติพันธ์หลายเชื้อชาติแห่ร่วมงานวันเด็ก
อบต.แม่ปะ หลายพันคน  คึกคัก

 

เมื่อเวล า10.00 น. วันนี้ 12 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมูที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีเด็กชาติพันธ์หลายเชื้อชาติ มีทั้งชาวพม่า กะเหรี่ยง บังคลาเทศ  ปกากะญอ ร่วมทั้งชาวไทย ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน กว่า 2,000 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน ตัดผมฟรี เล่นเกมส์แจกของขวัญ ตลอดจนตั้งซุ้มรับประทานอาหารฟรี ทำให้บรรยากาศคึกคัก

 
ด้านนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถรวมทั้งส่งเสริมรากฐานของเด็กและเยาวชนให้มีความรับผิดมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีชุมชนมีความอบอุ่น มั่นคงเข้มแข็งร่วมทั้งเกิดความสุขในครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและความสงบสุขร่วมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค