วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:53 น.

ภูมิภาค

จัดยิ่งใหญ่งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี62 พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 21.37 น.

 

จัดยิ่งใหญ่งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี62
พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช


จัดยิ่งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง และวัดต่าง ๆ ทุกอำเภอ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หลังจากที่ได้มีการบูรณะกลีบบัวคว่ำบัวหงายทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ และได้รื้อถอนนั่งร้านเหล็กรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีความเด่นสง่าสวยงาม ปลียอดทองคำเหลืองอร่าม

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน 7 คืน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-21.00 น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และและวัดในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 1 วัด วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การผลิตผ้าพระบฏ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 17.00-22.00 น. ตลาดนัดโบราณขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองฯ


เวลา 15.00 น. พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุมสัมมนานานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ เวลา 13.09 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้ และประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สนามหน้าเมืองฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น.พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อว่า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 17.00 น.พิธีกวนข้ายาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองฯ และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ภาคเช้า เวลา 06.30 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 14.00 – 17.00 น. พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏฯ ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 16.00 น. พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 และขอเชิญชวนร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด ร่วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านทุกวัดโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค