วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:34 น.

ภูมิภาค

อุทยานฯไทรโยค เพิ่มป่า 6 หมื่นไร่ ตั้งเป้ากว่า4แสนไร่ จ่อรวมผืนป่าแก่งกระจานมรดกโลก

วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.53 น.

เพิ่มผืนป่าอนุรักษ์...กรมป่าไม้ใจดียกพื้นที่ป่าสงวนให้กรมอุทยานฯ เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานฯไทรโยค ได้เพิ่มขยายผืนป่า เฟสแรก 60,594 ไร่ ในเขตอ.ไทรโยค เฟส2เตรียมขยายเพิ่มพื้นที่ป่าอีก2อำเภอ ให้ครบ461,443.29 ไร่ จ่อเชื่อมกลุ่มผืนป่าตะวันตกและกลุ่มผืนป่าแก่งกระจาน มรดกโลก

 


วันที่ 15 ก.ย.2564 นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานฯไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ ป่าที่ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้มีเนื้อที่ได้ร้อยละ 25 ของของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569

 


ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ป่าดังกล่าว เป็นข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ ที่ดูแลป่าสงวนแห่งชาติ จะยกพื้นที่ให้กับกรมอุทยานฯ ที่ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้ในการผนวก เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม โดยจะต้องผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของราษฎร และผู้นำในท้องถิ่น ในการร่วมเดินสำรวจป่า ที่จะผนวกเพิ่มเติมด้วย โดยจะต้องเป็นป่าที่สมบูรณ์ ปราศจากที่อยู่ที่ทำกิน ของราษฎรในพื้นที่ และต้องได้รับความเห็นชอบ ของราษฎรในพื้นที่ก่อน จากนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภาองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การตัดไม้ทำลายป่า ของจังหวัดนั้นๆ

 


นายสมเจตน์เผยต่อว่า สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีแผนการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี รวม 3 อำเภอ 7 ตำบล ได้แก่ตำบลวังกระแจะ ตำบลบ้องตี้ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลจระเข้เผือก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย รวมพื้นที่ในการผนวกพื้นที่ทั้งสิ้น 461,443.29 ไร่