วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:09 น.

ภูมิภาค

จัดพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 19.42 น.

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าบาติก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และเปิดการฝึกอบรมโครงการจัดกิจกรรมการประกวดและจัดแสดงลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ระดับจังหวัดและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 


              

นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ประชาสัมพันธ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น
 

 

 

โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอนลิขสิทธิ์ลายผ้าบาติก 3 ลาย ได้แก่ 1. “ปาเต๊ะ ร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” 2. “ท้องทะเลไทย” 3.“ป่าแดนใต้” และพระราชทานอนุญาตให้นำ ผ้าบาติกลายพระราชทาน 3 ลายไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น โดยในการผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น และมิให้กลุ่มที่ได้รับมอบลายผ้าบาติกพระราชทานนำแบบลายผ้าไปให้โรงงานผลิตโดยเด็ดขาด