วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:37 น.

การศึกษา

ม.ขอนแก่นรับสมัครอาจารย์

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562, 07.36 น.

ม.ขอนแก่นรับสมัครอาจารย์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณสมบัติ จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ โดยต้องสำเร็จจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง กรณีที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ การเงิน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าแรก » การศึกษา