วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:10 น.

การศึกษา

ต้อนรับคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 16.43 น.

ต้อนรับคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

 
ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรส. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพร้อมกับกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. โดยมีอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา