วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:36 น.

การศึกษา

“มรส.MOUรร.กีฬา หวังพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.16 น.

“มรส.MOUรร.กีฬา หวังพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

 
               
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการเตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอล กีฬามวยไทยสมัครล่น และกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก ในนามตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ  เผยว่า ข้อตกลงที่ทำขึ้นจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงรับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมทีมนักกีฬาฟุตบอล กีฬามวยไทยสมัครล่น และกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยโลก และกีฬารายการอื่น ๆ ที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย ในนามตัวแทนนักกีฬาจากหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะรับนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีคุณสมบัติทางการกีฬาที่มหาวิทยาลัยต้องการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และสามารถยกเว้นค่าเล่าเรียนได้ตามระเบียบ ข้อบังคับแลประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะผิดชอบร่วมกันในการดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาดังกล่าวจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือจนกว่าจะพันสภาพการเป็นนักกีฬา ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาบุคลกรทั้งด้านกีฬา ด้านกิจกรรม ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามที่ได้เห็นชอบร่วมกัน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา