วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:59 น.

ภูมิภาค

พะเยา กาชาดประจำปี เน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.53 น.


พะเยา กาชาดประจำปี
เน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

จังหวัดพะเยา จัดงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองพะเยา โดยเน้นนำศิลปวัฒนธรรม สินค้าโอท็อปแต่ละพื้นที่มานำเสนอเพื่อให้ประชาชนโยทั่วไปได้ทำการเลือกซื้อและเที่ยวชม
 


ขบวนแห่ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและของดีของแต่ละอำเภอ ถูกนำมาแสดงในงานของ งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ที่ทางจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา นำศิลปการแสดง ตลอดจนสินค้าโอท็อบของ  

 

 

โดยมีประชาชนนักท่องเพื้นที่ตนเองนำมาแสดงในการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมงานกาขาด ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบสาธารณภัย และกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งรูปแบบการจัดงานในปีนี้ ไม่มีการแสดงมหรสพ หรือกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เนื่องจากส่วนราชการของแต่ละพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของแต่ละอำเภอถูกนำมาแสดง

 

 

 โดยภายในงานที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-20 ,มกราคม ซึ่งในแต่ละวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอทุกค่ำคืน นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายสินค้าโฮท็อปหลากหลายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีการออกร้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงผลงานของส่วนราชการต่างๆ กว่า 40 หน่วยงาน จำนวน 72 บูธ ท่ามกลางบรรยากาศที่มีนักท่อเที่ยวและผู้คนเดินทางมาเที่ยวงานกันอย่างคึกคัก

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค