วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:11 น.

ภูมิภาค

นอภ.หัวหินเร่งสร้างรั้วกันช้าง ลดปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562, 18.13 น.

 

นอภ.หัวหินเร่งสร้างรั้วกันช้าง
ลดปัญหาขัดแย้งคนกับช้างป่า

 


วันที่ 21 มกราคม 62 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาช้างป่าแก่งกระจานออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าและเข้าไปกัดกินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ต่อมามีการสร้างรั้วกันช้างป่าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดอำเภอหัวหินได้รับงบประมาณ 6.5 ล้านบาท สร้างรั้วเพิ่มเติมระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ( กม.) สูง 2.35 เมตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัดในปีงบประมาณ 2562 อีก 4.6 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างรั้วระยะทางอีก 2 กม.ให้ครอบคลุมพื้นที่ออกหากินของช้างป่า

 


จากการติดตามประเมินผลพบว่าหลังจากสร้างรั้วกันช้างป่าจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้พอสมควร และได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ห้วยสัตว์ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและซ่อมบำรุงให้รั้วอยู่ในสภาพดี และในอนาคตอาจมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อชมช้างป่าสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวให้กับชาวบ้านในพื้นที่.