วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:30 น.

ภูมิภาค

ภูมิใจไทยพร้อมแล้ว! แปลงกัญชาโมเดล1งาน1ครอบครัว

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562, 17.19 น.

ภูมิใจไทยพร้อมแล้ว!
แปลงกัญชาโมเดล1งาน1ครอบครัว


ว่าที่ สส.ภูมิใจไทย นำชาวบ้านเปิดโครงการ”ประดู่โมเดล ศาสตร์พระราชาแก้จนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 1 งาน 1 ครอบครัว ปลูกพืชผสมผสาน สร้างรายได้แล้ว 3,000-5,000 บาทต่อเดือน หากกฎหมายเปิดช่องปลูกกัญชาได้ จะเป็นจุดแรกของแปลงกัญชาของจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อชาวบ้านมีรายได้เพิ่มหลายเท่าตัว

 


วันที่ 25 เม.ย.62 นายโสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม ว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทย เขต 2 พร้อมนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทย เขต 4 บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการ”ประดู่โมเดล ศาสตร์พระราชาแก้จน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านประดู่ ต.ปางกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

 


โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการนำเอาที่ดินสาธารณะจำนวน 12 ไร่ ของหมู่บ้าน มาจัดสรรแบ่งให้ชาวบ้านครอบครัวละ 1 งาน แล้วทำการปลูกพืชผสมผสานแบ่งเป็นแปลงพืชผล เช่นมะม่วง มะนาว ฝรั่ง ชมพู่ พืชระยะสั้นเช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด แตง หอม กระเทียม มะเขือ มะเขือเทศ รวมถึงพืชเศรษฐกิจเช่น ผักหวานป่า กล้วยน้ำว้า


โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน การเปิดโครงการยังมีกิจกรรมแข่งขันถอนถั่วลิสง และกินถั่วลิสง ของคนในชุมชนอีกด้วย เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้าน

 


นายโสภณ ซารัมย์ กล่าวว่า โครงการประดู่โมเดล”เป็นการนำเอาศาสตร์พระราชา มาแก้ไขปัญหาการเกษตร ตอนนี้เราเอาที่ดินมาแบ่งให้ทำกินครอบครัวละ 1 งาน ที่ผ่านมาจากการปลูกถั่วลิสง ชาวบ้านมีรายได้เสริมนอกจากการทำนาไม่น้อยกว่า 3,000 -5,000 บาทต่อเดือน


ในช่วงที่ 2 จะให้ชาวบ้านแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนคือการปลูกพืชล้มลุก ,พืชสวนครัวและพืชไม้ผล โดยเฉพาะบ้านประดู่ ได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายเกี่ยวกับพืชกัญชา เชื่อว่าชุมชนนี้จะสามารถปลูกกัญชา พืชที่คนบุรีรัมย์ ร่วมกันผลักดันมาก่อนหน้านี้ได้ทันที

 

 

โดยในโอกาสข้างหน้าบ้านประดู่แห่งนี้ จะได้ปลูกกัญชาเป็นแปลงแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้วางแผนไว้หากกฎหมายเปิดช่องมากกว่านี้ และเตรียมที่จะเอาจุดนี้เป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค