วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:28 น.

ภูมิภาค

รร.เมืองแม่ปะ จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.28 น.
เมื่อเวลา  09.00  น. วันที่  8 พฤศจิกายน 2562    ที่โรงเรียนเมืองแม่ปะ  หมู่ที่   9   ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก   นางสาวบูรพา  ใจเครือ  หัวหน้างานโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแม่ปะจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง  ประจำปีการศึกษา  2562    โดยมีนายมานพ  ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว     ซึ่งมีเด็กนักเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 1 -3   เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน    ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนางนพมาศ  และ  กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม   จากนั้นร่วมกันลอยกระทง
 
นางสาวบูรพา กล่าวว่า โรงเรียนเมืองแม่ปะร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำการศึกษา  2562  เพื่อให้สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สังคมไทยสืบไป  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  สถานบันต่างๆและประชาชนในท้องถิ่น

หน้าแรก » ภูมิภาค