วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 16:30 น.

ภูมิภาค

ผวจ.ประจวบฯเตรียมฟื้นฟูโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563, 18.28 น.

วันที่ 15 มกราคม 63 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่ที่โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย หมู่ 9  ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนวทางของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการบำรุงรักษาต้นมะม่วงทรงปลูกและติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเครื่องสีข้าว และทรงเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดโรงสีข้าวพระราชทาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524

 

 

ทำให้ปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทานเป็นสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ในเส้นทางตามรอยเสด็จ ทั้งนี้ในเบื้องต้น สหกรณ์จังหวัดได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย โดยมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ครอบคลุมไว้ 6 ด้าน ส่วนการบำรุงรักษาต้นมะม่วงทรงปลูกได้ให้เจ้าหน้าที่จากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบฯเข้ามาบำรุงรักษา ส่วนการแก้ไขเรื่องปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงที่บดบังภูมิทัศน์ได้มีการหารือที่จะมีแผนการจัดตั้งปั้มในจุดใหม่ที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนและช่วงปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการเดินเครื่องในการสีข้าวเป็นปฐมฤกษ์ในการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ซึ่งจะดูขั้นตอนการผลิตหากมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงก็จะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

นายดิเรก จอมทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคประชาชน สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย เปิดเผยว่า สหกรณ์ได้จัดประชุมวาระพิเศษเพื่อการจัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ฯภาคประชาชนโดยมีนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตผู้สมัคร สส.ประจวบฯ เขต 1 พรรคเพื่อไทย และตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงสีพระราชทานอย่างยั่งยืน

 


หลังจากมีหนังสือจากทำเนียบองคมนตรี ลงนามโดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯเสนอแนวทางในการบำรุงรักษาต้นมะม่วงทรงปลูกและการพัฒนาโรงสีข้าวพระราชทานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้หยิบยกปัญหาหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องและร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนในจังหวัดในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งทรงคุณค่าที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้สืบไป.

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค