วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:21 น.

ภูมิภาค

นิสิต ม.พะเยานับพัน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรง

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 19.50 น.
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 17 ตุลาคม 2563 สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาร่วม1,000คน ได้จัดกิจกรรม มพ.บ่าเอาคิง ที่ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ1,000 คน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นหนา โดยมี ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดี ด้านคุณภาพนิสิต ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายภายใต้พรก.ฉุกเฉิน  และการชุมนุมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก 
 
โดยนิสิตได้ร่วมกันแถลงจุดยืนว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชน และประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมและการคุกคามประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ  เรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการใช้ความรุนแรง อันเป็นการกระทำโดยการใช้กฎหมายในการกำจัดสิทธิและเสรีภาพขอประชาชน และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังชุมนุมในส่วนกลางให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในส่วนภูมิภาคจะทำควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง