วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:13 น.

ภูมิภาค

ศรชล.เดินหน้าทวงคืนทะเลอ่าวบ้านดอน มั่นใจรื้อถอนขนำทันเส้นตาย 28 ก.พ.

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 19.45 น.
วันที่ 23 ก.พ.64 ชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมายศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) ร่วมกับ นายไพบูลย์ แพวิเศษ ผู้นำชุมชน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ออกตรวจพื้นที่ทางทะเล บริเวณที่มีการเลี้ยงหอยแครง ใน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีขนำเฝ้าคอกหอยอยู่นอกเขตอนุญาต จำนวน 27 หลัง ได้รื้อถอนเสร็จสิ้น 2 หลัง กำลังรื้อถอน  7 หลัง รื้อถอนเหลือแต่เสา 9  หลัง อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างรื้อถอนขนำ 9 หลัง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนขนำตามที่ทาง ศรชล. กำหนดไว้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 64 เสร็จสิ้นอย่างแน่นอน
 
นายไพบูลย์  แพวิเศษ  ผู้นำชุมชน กล่าวว่า นับตั้งแต่ ชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การคืนพื้นที่อ่าวบ้านดอนให้กับคณะกรรมการประมงจังหวัด จึงพร้อมใจกันรื้อขนำที่อยู่นอกแนวเขตด้วยความสมัครใจและมั่นใจว่า สามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาที่ ศรชล.กำหนด
 
ขณะเดียวกัน ชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลางฯ เข้าพบนาย สุโข  แก้วบัวทอง นายก อบต.ท่าฉาง ซึ่งนายก อบต.ให้ความมั่นใจว่า ชาวบ้าน ต.ท่าฉาง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือขณะนี้ได้ร่วมกันรื้อขนำไปหลายหลังแล้ว และมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ทันระยะเวลาที่ ศรชล.กำหนดเช่นกัน
 
ด้าน พลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล. กล่าวว่า ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชม ชาวบ้านใน อ.ท่าฉาง ที่เข้าใจ นโยบายของทางราชการและตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สมควรเป็นแบบอย่างกับชุมชนอื่น   ที่ได้ช่วยกันรื้อถอนคอกหอยและสิ่งปลูกสร้างนอกเขตพื้นที่อนุญาตในการเลี้ยงหอยแครงในครั้งนี้ถือว่าเป็นท่าฉางโมเดล ที่ทุกคนจะต้องออกมาช่วยกัน
 
ผู้ที่ทราบเบาะแส ผู้ขัดขืนไม่ยอมรื้อถอน กรุณาแจ้งได้ที่ นาวาเอกนิติรักข์  การดี หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย (ขึ้นการควบคุมทางยุทธการ ศรชล.ภาค 2 ) โทร 098-396-9402 Line ID : cib_sornchon  Email :safebaandon@gmail.com ทางราชการจะปกปิดแหล่งข่าวไว้เป็นความลับ

หน้าแรก » ภูมิภาค