วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:09 น.

ภูมิภาค

นายก อบจ.ชัยภูมิ เดินหน้าปรับสภาพ-ฟื้นฟูผู้พิการผู้สูงวัยตามนโยบาย

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 07.10 น.

 

อบจ.ชัยภูมิมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564

 

 

 


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายกอบจ.ชัยภูมิ นางสาววิเมลือง แก้วศิริ สจ.ภูเขียว ผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตมอบบ้านปันสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วน ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่อำเภอภูเขียว จำนวน 1 หลัง ให้กับนางสาวรุ่งทิวา เห็มพรม ที่ หมู่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว