วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:22 น.

ภูมิภาค

รพ.มหาราชนครศรีฯ เริ่มฉีดวัคซีนโควิดบุคลากรด่านหน้า 330 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.50 น.
วันที่ 8 เม.ย.64 ที่ตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมกันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสมาชิก อสม.ด่านหน้า โดยต้องดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ดำเนินการ 8 ขั้นตอนตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้ ประกอบด้วย ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด เข้ารับการฉีด พักรอดูอาการ 30 นาที ตรวจสอบก่อนกลับบ้าน แสดงผลในไลน์หมอพร้อม พร้อมทั้งรับใบนัดฉีดเข็มที่ 2 ในอีก 3 สัปดาห์ ซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลารวมไม่เกิน 40 นาที โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้บางคนมีอาการตื่นเต้นเล็กน้อย แต่หลังจากนั่งพักสังเกตอาการครบ 30 นาทีแล้วทุกคนสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ
 
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ของ SINOVAC จำนวน 2,200 โดส โดยกำหนดฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และอสม.กลุ่มเสี่ยงด่านหน้า จำนวน 1,100 คน กระจายไปทั้ง 23 อำเภอ
 
ส่วนโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก จำนวน 660 โดส หรือ 330 คน  แยกเป็นฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 390 โดส หรือ 195 คน และ ฉีดให้ อสม. จำนวน 270 โดส หรือ 135 คน  โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เม.ย.64