วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:32 น.

ภูมิภาค

หนองคาย เปิดศูนย์รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.38 น.
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 เม.ย. 64 ที่ลานน้ำพุพญานาค ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
 
จังหวัดหนองคาย กำหนดช่วงรณรงค์ ระหว่างวันที่ 10 -16 เม.ย.64 โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต ลงจากช่วงเดียวกันให้มากที่สุด ซึ่งปีนี้ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”โดยศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยู่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.หนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย.