วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:32 น.

ภูมิภาค

สมาคมพ่อค้านครพนม จัดงานสมโภช "เจ้าพ่อหมื่น"

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.18 น.
วันที่ 25 พ.ย.64  ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหมื่น ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  นายชาธิป  รุจนเสรี  ผวจ.นครพนม  เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น ชุดที่ 68 ประจำปี 2564  โดยมีนางกาญจนี  รุจนเสรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา นางสาวศุภพานี  โพธิ์สุ  นายก อบจ.นครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม คณะกรรมการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น ชุดที่ 68  พ่อค้า ประชาชน ร่วมในงานฯ    วัตถุประสงค์ของการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันมีคุณค่าต่อสังคม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจ ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความสามัคคี และความร่วมมือของชาวนครพนม 
 
ความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ คณะพ่อค้าและชาวเมืองนครพนมที่นับถือ “เจ้าพ่อหมื่น”  ซึ่งเป็นมเหศักดิ์หลักเมืองนครพนม ได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนม เมื่อ พ.ศ.2500  เป็นศาลทรงจีน ก่ออิฐถือปูน และปั้นรูปหญิงชายชาวจีน ขึ้นไว้บูชาในศาล เรียกว่า “เฒ่ากง เฒ่าม่า”  ซึ่งหมายถึง ปู่ - ย่า  ศาลเจ้าพ่อหมื่น เป็นศาลเจ้าที่ชาวจังหวัดนครพนมให้ความเคารพสักการะ ทุก ๆ ปี จึงได้จัดงานสมโภชเป็นประเพณีสืบเนื่อง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย.2564  รวม 4 วัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งอัญเชิญเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนมารวมไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดนครพนม ได้สักการะบูชาได้อย่างทั่วถึง การจัดงานในรูปแบบ New Normal ที่มีการป้องกันความปลอดภัยตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐบาล

หน้าแรก » ภูมิภาค