วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:06 น.

ภูมิภาค

กกต.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.ราชบุรี รับฟังปัญหาและอุปสรรคการจัดการเลือกตั้ง

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.02 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ในการนี้ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน้าแรก » ภูมิภาค