วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 06:19 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันพฤหัสบดี ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 12.13 น.

...แจกกล้วย...

กล้วยไหมครับท่านผู้มีเกียรติ
เพื่อค่อยค่อยละเลียดความอร่อย
ค่อยค่อยลิ้มรสทีละน้อย
ละเลียดบ่อยบ่อยตามสมควร

 

มีสารพัดกล้วยให้เลือกหา
กินเพิ่มปัญญาให้ถี่ถ้วน
ลดความอืดเฟ้อทั้งกระบวน
กระสายยาเป็นกระสวนตามตำรา

 

สรรพคุณของกล้วยมีหลายหลาก
คุณประโยชน์มีมากให้เลือกหา
โบราณใช้กล้วยกระสายยา
กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าคุณค่าล้น

 

อิ่มได้ประโยชน์ได้คุณค่า
ใช้ได้พึ่งพาทุกแห่งหน
เด็กผู้ใหญ่ชายหญิงได้ทุกคน
กล้วยให้ดอกผลเอนกอนันต์

 

ให้อะไรไม่สู้การให้กล้วย
เต็มสรรพคุณช่วยอย่างสร้างสรรค์
อย่าว่าอย่างโน้นหรืออย่างนั้น
จึงให้แก่กันอย่างเอ็นจอย

 

กล้วยไหมครับท่านผู้มีเกียรติ
เพื่อค่อยค่อยละเลียดความอร่อย
ซึมซับประโยชน์ทีละน้อย
เชิญละเลียดบ่อยบ่อยตามสมควร !.

 

..................... 
นายทิวา