วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 13:42 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.34 น.

... อำนาจ ? ...

 

๏ จัดให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
อำนวยอำนาจวาดหวัง
ใช้ก็ต้องใช้กำลัง
โดยชอบโดยชังสั่งมา

 

๏ ธรรมคืออำนาจโดยธรรม
ไม่ใช่โดยคำสรรหา
ไม่ได้ใช้ตาต่อตา
ฟันต่อฟันฆ่าชิงชัย

 

๏ ไม่ใช่อำนาจคือธรรม
ไม่อาจชี้นำส่งให้
อำนาจมีโดยทั่วไป
ต่างกันที่ใช้ต่างกัน

 

๏ ธรรมคืออำนาจโดยธรรม
โดยการตอกย้ำเลือกสรร
รู้โทษรู้เท่ารู้ทัน
ผ่านคืนผ่านวันเรียนรู้

 

๏ ไม่ใช่อำนาจคือธรรม
โดยการยีย่ำอดสู
ทำลายมิตรเป็นศัตรู
ปิดตาปิดหูปิดใจ

 

๏ อำนวยอำนาจวาดหวัง
ชนะพ่ายพังยิ่งใหญ่
เป็นเราเป็นเขาเป็นใคร
ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ !.

 

............................

นายทิวา