บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด เลขที่ 1 ซ.ปลื้มมณี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900