วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:59 น.

การศึกษา

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เเม่โจ้

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.14 น.

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เเม่โจ้

 

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนึกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงานและสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปี 2562

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา