วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 11:22 น.

การศึกษา

มรส.จับมือกขป.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 15.14 น.

มรส.จับมือกขป.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)เขตพื้นที่ 11 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 11 ครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 11 มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางกลไกการขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพในทุกมิติ ซึ่งจะครอบคลุมเขตพื้นที่ใน สุราฎ์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี  พังงา  ภูเก็ต และระนอง

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา